Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Blå blomster, bitre blader

Fagbokforlaget har inngått samarbeid med organisasjonen Reggio Children i byen Reggio Emilia i Nord-Italia og den norske Reggio-kontakten, Kari Carlsen. Dette samarbeidet innebærer oversettelse av en rekke bøker.

Reggio Children er et av vår tids største kraftsentre for pedagogisk tenkning og praksis innenfor barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk, og det er etablert nettverk i mange deler av verden. Det finnes nettverk i Australia, USA, Storbritannia, Tyskland, Spania, Nederland, Thailand, Sør-Korea, Colombia, Peru, Argentina, Brasil, Mexico, New Zealand, Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge. I Norge har det ikke vært oversatt bøker tidligere, og norske pedagoger har benyttet seg av svensk, dansk og engelsk litteratur.

I de senere årene har interessen for Reggio-filosofien tatt seg opp igjen, både i barnehager og på Høgskoler. Dette fordi tenkningen passer godt med reformene og rammeverket for den norske barnehagen fra 2005/2006, hvor barns rett til medvirkning har vært sentral. Likeledes har det nye orienteringen mot læring og arbeid i prosjekter bidratt til den økende interessen for den pedagogiske filosofien. Innholdet i den pedagogiske filosofien kan beskrives med utgangspunkt i en setning fra et dikt av organisasjonens grunnlegger Loris Malaguzzi: ”Et barn har hundre språk, men frarøves nittini”. Barnet er med andre ord født med en rekke ressurser og har rett til å få være aktiv og utforskende, og bli anerkjent og lyttet til.

Den pedagogiske filosofen fra Reggio Emilia blir referert til på stadig flere konferanser og i norske pedagogikkbøker. Det er på tide at litteraturen kommer på norsk!

Barnehagene i Reggio Emilia ble i 1991 utnevnt til verdens beste barnehage/pedagogiske institusjon for små barn. Denne utnevnelsen ble foretatt av en internasjonal jury opprettet av Newsweek. Pedagoger fra hele verden besøker byen og organisasjonen i tusentall hvert år. I år 2008 åpnet en ny verdensutstilling/vandreutstilling i USA. Denne kommer til Norge i 2010. Reggio Children regner med store besøkstall, og stor interesse for litteraturen.

Norsk Reggionettverk drives av ansatte ved Høgskolen i Telemark.